Φάσεις Παραγωγής

Φάση 1

Η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά γύρος στις 20 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί φτάνουν στο ελαιοτριβείο Ελιές για να ξεκινήσει η μεταποίηση του ελαιοκάρπου.

Φάση 2

Στη συνέχεια ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται για αποφλοίωση μέσω της ταινίας, για να μην έχουμε τραυματισμό του

ελαιόκαρπος.

Φάση 3

Ο ελαιόκαρπος πλέον χωρίς ξένες ύλες πλένετε και στραγγίζετε. 

Φάση 4

Ύστερα μεταφέρετε στον σπαστήρα,όπου γίνετε η έκθλιψη ελαιοκάρπου.

Φάση 5

Πλέον η ελαιόπαστα μαλάσσετε περίπου για 45 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία για να πετύχουμε την καλύτερη εξαγωγή ελαιολάδου με πλούσιο άρωμα και τα ωφέλημα συστατικά.

Φάση 6

Ύστερα στο ντεκάρτερ ξεκινάει η φυγοκέντρηση της ελαιόπαστας όπου γίνεται ο διαχωρισμός σε ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνα.

Φάση 7

Το ελαιόλαδο καταλήγει στους διαχωρηστήρες για την τελευταία φάση διαχωρισμού του.

Φάση 8

Το Ελαιόλαδο Elies Premium φυλάσσεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές ελεγχόμενης θερμοκρασίας, όπου κατασταλάζει και αποθολώνεται με τη μέθοδο της φυσικής καθίζησης, χωρίς τεχνικές διαδικασίες.